Ontspannings Vereniging Catharinaziekenhuis
De Ontspannings Vereniging Catharinaziekenhuis, kortweg O.V.C., opgericht op 28 januari 1975, tracht met een zo breed mogelijk scala aan activiteiten, op zowel lichamelijk als geestelijk gebied, wat moge blijken uit de onderliggende pagina's, een vorm van ontspanning te bieden aan haar leden.

Het lidmaatschap is op vrijwillige basis, maar met een ledenaantal van zo'n 1000 oftewel 1/3 van het personeelsbestand, voorzien wij ruimschoots in een behoefte.

Natuurlijk wordt de ene activiteit beter bezocht dan de andere, maar zoveel mensen zoveel ........!

Vrije recreatiesport, meedoen in een bedrijfscompetitie of zelfs eens in de twee jaar op Europees niveau binnen de Europesche Bedrijfssport Federatie behoort tot de mogelijkheden.

Dus voor "elck wat wils" !

De collectieve autoverzekering, het aanbod van hotels en vakantieparken en links en rechts diverse kortingsregelingen zijn een aantrekkelijk item voor onze leden.

Kortom, wij proberen met onze activiteiten enig gezond tegenwicht te bieden in de nog steeds onder druk staande gezondheidszorg.

Het lidmaatschap koste u slechts 1,85 per maand en wordt op uw salaris ingehouden.
Aanmelden ? Gebruik de tab.

Een goed idee? Een vraag? Mail ons of spreek een bestuurslid aan.
_________________________________________________________________________________


Contactgegevens

Telefoon    040 2399111

Postadres Michelangelolaan 2  5623 EJ Eindhoven
Email        Algemene informatie:  ovc@cze.nl
                 Webbeheerder: postmaster@ovcweb.nl

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze site zenden aan de webbeheerder.
Copyright © Ontspannings Vereniging Catharinaziekenhuis
Laatst bijgewerkt: maart 2019
Dé vereniging voor medewerkers van het Catharinaziekenhuis